Trường ĐH Luật TP HCM dừng kỳ thi đánh giá năng lực

Kỳ tuyển sinh năm 2020, Trường ĐH Luật TP HCM không tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực, thay vào đó trường xét tuyển thẳng và xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020.

Ngày 2/6, Trường ĐH Luật TP HCM  thức công bố thông tin tuyển sinh năm 2020. Năm nay, trường không tổ chức thi đánh giá năng lực mà chỉ xét tuyển thẳng và xét kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020. Cụ thể:

Phương thức 1 (xét tuyển thẳng): tối đa 25%/ tổng chỉ tiêu, cho 3 đối tượng:

Đối tượng 1:

- Thí sinh thuộc diện được xét tuyển thẳng theo Quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia đối với các môn sau đây, đã tốt nghiệp năm 2020, cụ thể như sau:

+ Môn Văn, Toán: đối với ngành Quản trị - Luật, ngành Quản trị kinh doanh, ngành Luật, ngành Luật Thương mại quốc tế và ngành Ngôn ngữ Anh;

+ Môn tiếng Anh: đối với ngành Quản trị - Luật, ngành Quản trị kinh doanh, ngành Luật, ngành Luật Thương mại quốc tế và ngành Ngôn ngữ Anh;

+ Môn tiếng Nhật và tiếng Pháp: đối với ngành Quản trị - Luật, ngành Quản trị kinh doanh, ngành Luật và ngành Luật Thương mại quốc tế;

+ Môn Lý, Hóa: đối với ngành Quản trị - Luật, ngành Quản trị kinh doanh, ngành Luật;

+ Môn Sử: đối với ngành Luật và ngành Ngôn ngữ Anh;

+ Môn Địa: đối với ngành Luật.

Đối tượng 2:

- Thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế: tiếng Anh hoặc tiếng Pháp hoặc tiếng Nhật;

- Thí sinh có kết quả thi SAT của Mỹ (Scholastic Assessment Test).

Những chứng chỉ này nếu có quy định về thời hạn thì phải còn giá trị đến ngày 30/6/2020.

- Điều kiện:

+ Thứ nhất, đã tốt nghiệp THPT (hoặc tương đương);

+ Thứ hai, trình độ ngoại ngữ quốc tế/ hoặc có kết quả thi SAT phải đạt như sau:

* Đối với tiếng Anh: IELTS đạt điểm từ 6,0 trở lên (do British Council (BC) hoặc International Development Program (IDP) cấp); hoặc TOEFL iBT đạt điểm từ 70 trở lên (do Educational Testing Service (ETS) cấp);

* Hoặc đối với tiếng Pháp là: chứng chỉ DELF đạt từ B2 trở lên (do Trung tâm Nghiên cứu Sư phạm quốc tế (Centre International d’Etudes Pedagogiques - CIEP) cấp); hoặc chứng chỉ TCF đạt điểm từ 450 trở lên (do Trung tâm Nghiên cứu Sư phạm quốc tế (Centre International d’Etudes Pedagogiques - CIEP) cấp);

* Hoặc đối với tiếng Nhật là: chứng chỉ JLPT đạt từ N3 (tương ứng với mức điểm từ 130/180 điểm) trở lên (do Quỹ Giao lưu quốc tế Nhật Bản (Japan Foundation - JF) cấp, trong kỳ thi năng lực tiếng Nhật);

* Hoặc có kết quả thi SAT của Mỹ đạt điểm từ 1.100/1.600 hoặc 1.450/2.400 trở lên.

+ Thứ ba, phải có điểm trung bình của 5 học kỳ THPT (gồm năm Lớp 10, Lớp 11 và học kỳ 1 năm Lớp 12) của 03 môn thuộc Tổ hợp đăng ký xét tuyển đạt tổng điểm từ 21,0 trở lên (Điểm trung bình của 5 học kỳ THPT được làm tròn đến 01 (một) chữ số thập phân);

+ Thứ tư (tiêu chí phụ), khi có thí sinh đạt đủ các điều kiện nêu trên nhiều hơn so với chỉ tiêu xét tuyển thẳng, Nhà trường sẽ xét tiêu chí phụ theo thứ tự:

* Điểm của Chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế hoặc điểm thi SAT;

* Điểm trung bình của 5 học kỳ THPT của môn chính thuộc Tổ hợp xét tuyển; riêng Tổ hợp D00 thì môn chính là Ngữ văn.

Đối tượng 3:

- Thí sinh học tại các trường THPT chuyên, năng khiếu;

- Thí sinh học tại các trường THPT thuộc nhóm trường có điểm trung bình thi THPT quốc gia cao nhất trong các năm 2016, năm 2017 và 2018 theo Danh sách “Các trường THPT thuộc diện ưu tiên xét tuyển thẳng năm 2020 của ĐHQG TPHCM”.

- Điều kiện:

+ Thứ nhất, đã tốt nghiệp THPT (hoặc tương đương);

+ Thứ hai, thí sinh phải có kết quả học tập của từng năm Lớp 10, 11 và 12 đạt từ loại giỏi trở lên;

+ Thứ ba, phải có điểm trung bình của 5 học kỳ THPT (gồm năm Lớp 10, Lớp 11 và học kỳ 1 năm Lớp 12) của 03 môn thuộc Tổ hợp đăng ký xét tuyển đạt tổng điểm từ 21,0 trở lên (Điểm trung bình của 5 học kỳ THPT được làm tròn đến 01 (một) chữ số thập phân).

+ Thứ tư (tiêu chí phụ), khi có thí sinh đạt đủ các điều kiện nêu trên nhiều hơn so với chỉ tiêu xét tuyển thẳng, Nhà trường sẽ xét tiêu chí phụ theo thứ tự:

* Điểm trung bình cộng của 3 năm Lớp 10, 11 và 12 (Được làm tròn đến 01 (một) chữ số thập phân);

* Điểm trung bình của 5 học kỳ THPT của môn chính thuộc Tổ hợp xét tuyển; riêng Tổ hợp D00 thì môn chính là Ngữ văn.

Lưu ý: Trường hợp tuyển sinh theo phương thức này chưa hết chỉ tiêu thì số chỉ tiêu còn lại sẽ được chuyển sang phương thức “xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020”.

Phương thức 2 (xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020): Tối thiểu là 75%/tổng chỉ tiêu;

Đối tượng: dành cho thí sinh không thuộc các trường hợp được xét tuyển thẳng được nêu ở phương thức 1;

Phương thức này được thực hiện theo quy định và kế hoạch chung của Bộ GD-ĐT.

Thời gian, cách thức nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển:

Đối với phương thức xét tuyển thẳng (phương thức 1):

Đối tượng 1:

- Thí sinh nộp hồ sơ qua hệ thống Sở Giáo dục và Đào tạo, theo thời hạn và cách thức do Bộ GD-ĐT quy định;

- Sau khi có kết quả xét trúng tuyển, thí sinh nộp bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi và Giấy chứng nhận đạt giải/ hoặc các giấy tờ minh chứng cho việc được xét tuyển thẳng để Nhà trường kiểm tra và đối chiếu, trước ngày 05/9/2020.

Đối tượng 2 và 3:

- Thời gian: từ ngày 15/6 đến ngày 31/7;

- Cách thức:

+ Thí sinh nộp hồ sơ (Phiếu đăng ký xét tuyển thẳng (theo mẫu, có trên website của Trường), bản sao có công chứng hoặc chứng thực của Chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế hoặc điểm thi SAT và học bạ THPT) trực tiếp tại Trường hoặc qua đường bưu điện theo hình thức chuyển phát nhanh hoặc chuyển phát ưu tiên. Lưu ý: bên ngoài phong bì thư ghi thêm thông tin: Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng;

+ Sau khi có kết quả xét trúng tuyển, thí sinh nộp bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi và các giấy tờ minh chứng cho việc được xét tuyển thẳng để Nhà trường kiểm tra và đối chiếu, trước ngày 5/9.

Đối với phương thức xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 (phương thức 2): thí sinh nộp hồ sơ tại các trường THPT hoặc tại các điểm thu nhận hồ sơ do Sở GD-ĐT quy định, theo kế hoạch chung của Bộ GD-ĐT.

Chỉ tiêu tuyển sinh đối với từng ngành/ nhóm ngành/ khối ngành tuyển sinh; theo từng phương thức tuyển sinh và trình độ ĐH:

Chính sách ưu tiên (xét tuyển thẳng; ưu tiên xét tuyển:

- Thực hiện xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy định của Quy chế tuyển sinh 2020.

- Thực hiện xét tuyển thẳng đối với thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế hoặc có kết quả thi SAT hoặc thí sinh học tại các Trường THPT chuyên, năng khiếu hoặc thí sinh học tại các trường THPT thuộc nhóm trường có điểm trung bình thi THPT quốc gia cao nhất trong các năm 2017, 2018 và 2019.

Học phí dự kiến với sinh viên chính quy:

Năm học 2020-2021:

- Lớp đại trà: 18.000.000đ/ sinh viên;

- Lớp Anh văn pháp lý: 36.000.000đ/sinh viên;

- Lớp chất lượng cao ngành Luật và ngành Quản trị kinh doanh: 45.000.000đ/ sinh viên;

- Lớp chất lượng cao ngành Quản trị - Luật: 49.500.000đ/ sinh viên.

Các năm tiếp theo: sẽ được Nhà trường thông báo ngay sau khi các cấp có thẩm quyền phê duyệt lại Đề án tự chủ của nhà trường.

Phan Anh (Theo ĐH Luật TPHCM)
Chia sẻ trên Zalo

Tin cùng danh mục

Xem thêm
icon-messenger
Chat ngay để nhận tư vấn
return to top