Trường ĐH Tài chính- Marketing công bố lịch xét tuyển 2021

Sáng 20/4, Trường ĐH Tài chính- Marketing công bố thủ tục và lịch xét tuyển năm 2021 theo từng phương phức xét tuyển.

1. Đối với diện xét tuyển thẳng:

- Thí sinh đăng ký xét tuyển thẳng theo quy định tại các Điểm a, b, c, e, g, i Khoản 2 Điều 7 của Quy chế tuyển sinh thì nộp thủ tục hồ sơ tại Sở Giáo dục và Đào tạo;

- Thí sinh đăng ký xét tuyển thẳng theo quy định tại Điểm h Khoản 2 Điều 7 của Quy chế tuyển sinh, thí sinh đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia những môn học thuộc tổ hợp xét tuyển của Trường thì nộp thủ tục hồ sơ qua đường bưu điện hoặc trực tiếp tại Trường (Phòng Quản lý đào tạo, Trường Đại học Tài chính- Marketing; số 778 Nguyễn Kiệm, phường 4, quận Phú Nhuận, TP HCM).

Thời gian xét tuyển:

- Thời gian thí sinh nộp hồ sơ đăng ký: trước ngày 30/5/2021.

- Công bố kết quả xét tuyển: trước 17 giờ 00 ngày 28/7/2021 tại https://tuyensinh.ufm.edu.vn/.

- Thí sinh trúng tuyển gửi hồ sơ và xác nhận nhập học: trước 17 giờ 00 ngày 10/8/2021.

2. Đối với diện đăng ký xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT (học bạ THPT):

a. Hồ sơ đăng ký:

- Phiếu đăng ký xét tuyển (thí sinh kê khai thông tin đăng ký xét tuyển tại https://dms.ufm.edu.vn/ và in, ký xác nhận);

- Bản sao hợp lệ học bạ THPT (hoặc bảng kết quả học tập THPT được Hiệu trưởng ký xác nhận, đóng dấu) lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12;

- Bản sao hợp lệ các giấy tờ ưu tiên về đối tượng, khu vực; giải thưởng, chứng chỉ (nếu có).

Lưu ý: Thí sinh ĐKXT theo các diện quy định tại mục III.1.b và mục III.1.c thì nộp hồ sơ ĐKXT riêng biệt nhau cho mỗi diện xét tuyển.

b. Thời gian xét tuyển:

- Thời gian nhận hồ sơ đăng ký: từ ngày 4/5/2021 đến ngày 16/7/2021.

Thí sinh nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi bưu điện đảm bảo đến địa chỉ: Phòng Quản lý đào tạo, Trường Đại học Tài chính – Marketing; số 778 Nguyễn Kiệm, phường 4, quận Phú Nhuận, TP HCM.

- Thí sinh có nhu cầu điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT:

+ Thí sinh thực hiện điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT theo phương thức trực tuyến tại https://dms.ufm.edu.vn/.

+ Mỗi thí sinh được điều chỉnh ĐKXT tối đa 3 (ba) lần trong thời gian từ ngày 17/7/2021 đến 17 giờ 00 ngày 19/7/2021.

+ Hồ sơ ĐKXT của thí sinh là hồ sơ ĐKXT ở lần điều chỉnh sau cùng.

- Trường công bố kết quả xét tuyển: trước 17 giờ 00 ngày 3/8/2021 tại https://tuyensinh.ufm.edu.vn/.

- Thí sinh trúng tuyển xác nhận nhập học: trước 17 giờ 00 ngày 10/8/2021.

Thí sinh trúng tuyển nộp bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021 cho Trường để xác nhận nhập học thì không được tham gia các đợt xét tuyển khác.

3. Đối với diện xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do Đại học quốc gia TP HCM tổ chức năm 2021:

a. Hồ sơ đăng ký:

- Phiếu đăng ký xét tuyển (thí sinh kê khai thông tin đăng ký xét tuyển tại https://dms.ufm.edu.vn/ và in, ký xác nhận);

- Bản sao hợp lệ học bạ THPT (hoặc bảng kết quả học tập THPT được Hiệu trưởng ký xác nhận, đóng dấu) lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12;

- Bản sao hợp lệ các giấy tờ ưu tiên về đối tượng, khu vực (nếu có);

b. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào:

Trường thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào tại https://tuyensinh.ufm.edu.vn/ sau khi có danh sách thí sinh ĐKXT và có kết quả kỳ thi đánh giá năng lực năm 2021 của Đại học quốc gia TP.HCM.

c. Thời gian xét tuyển:

- Thời gian nhận hồ sơ đăng ký: từ ngày 4/5/2021 đến ngày 23/7/2021.

+ Thí sinh nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi bưu điện đảm bảo đến địa chỉ: Phòng Quản lý đào tạo, trường Đại học Tài chính – Marketing; số 778 Nguyễn Kiệm, phường 4, quận Phú Nhuận, Tp.HCM.

+ Trường hợp thí sinh có thêm kết quả kỳ thi đánh giá năng lực đợt 2 do Đại học quốc gia TP HCM tổ chức năm 2021 (nếu có) trước thời điểm hết hạn nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển theo phương thức này thì Trường sẽ lấy kết quả đánh giá năng lực cao nhất của thí sinh giữa đợt thi 1 và đợt thi 2 để xét trúng tuyển cho thí sinh. Trường hợp thời điểm công bố kết quả đánh giá năng lực đợt 2 (nếu có) của Đại học quốc gia TP HCM tổ chức năm 2021 sau thời điểm hết hạn nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển theo phương thức này thì Trường xét tuyển dựa trên kết quả thi đánh giá năng lực đợt 1 tổ chức vào tháng 03/2021 cho thí sinh.

- Thí sinh có nhu cầu điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT:

+ Thí sinh thực hiện điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT theo phương thức trực tuyến tại https://dms.ufm.edu.vn/.

+ Mỗi thí sinh được điều chỉnh ĐKXT tối đa 3 (ba) lần trong thời gian từ ngày 24/07/2021 đến 17 giờ 00 ngày 26/07/2021.

+ Hồ sơ ĐKXT của thí sinh là hồ sơ ĐKXT ở lần điều chỉnh sau cùng.

- Trường công bố kết quả xét tuyển: trước 17 giờ 00 ngày 3/8/2021 tại https://tuyensinh.ufm.edu.vn/.

- Thí sinh trúng tuyển xác nhận nhập học: trước 17 giờ 00 ngày 10/8/2021.

Thí sinh trúng tuyển nộp bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021 và bản chính Giấy chứng nhận kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do ĐHQG TP HCM tổ chức năm 2021 cho Trường để xác nhận nhập học thì không được tham gia các đợt xét tuyển khác.

4. Đối với diện xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021:

Thực hiện theo quy định và lịch tuyển sinh năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Cụ thể:

- Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào được quy định tại mục II.. Trường hợp có sự điều chỉnh ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận hồ sơ ĐKXT thì Trường sẽ thông báo tại https://tuyensinh.ufm.edu.vn/ và trên các phương tiện truyền thông trước ngày 5/8/2021.

- Thí sinh có nhu cầu điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT:

+ Thí sinh chỉ được thực hiện điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT theo phương thức trực tuyến.

+ Mỗi thí sinh được điều chỉnh ĐKXT tối đa 3 (ba) lần trong thời gian từ ngày 7/8/2021 đến 17 giờ 00 ngày 17/8/2021.

- Trường thực hiện quy trình xét tuyển đợt 1: từ ngày 20/8/2021 đến 17 giờ 00 ngày 22/8/2021.

- Trường công bố kết quả trúng tuyển đợt 1: trước 17 giờ 00 ngày 23/8/2021.

- Thí sinh trúng tuyển xác nhận nhập học đợt 1: trước 17 giờ 00 ngày 1/9/2021 (tính theo dấu bưu điện).

Nhà trường sẽ thông báo đợt xét tuyển bổ sung nếu còn chỉ tiêu tuyển sau khi kết thúc xét tuyển đợt 1 tại https://tuyensinh.ufm.edu.vn/.

5. Lệ phí xét tuyển:

- Đối với xét tuyển các đối tượng ưu tiên được quy định trong Quy chế tuyển sinh và xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT: Nhà trường thực hiện theo quy định hiện hành về phí dự thi, dự tuyển (lệ phí tuyển sinh) tại Thông tư liên tịch của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Tài chính.

- Đối với thí sinh đăng ký xét tuyển diện Ưu tiên xét tuyển thẳng dựa vào kết quả học tập THPT (học bạ THPT) (theo quy định tại mục III.1.b): 30.000 đồng/thí sinh/hồ sơ.

- Đối với thí sinh đăng ký xét tuyển diện Xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT (học bạ THPT): 30.000 đồng/thí sinh/hồ sơ.

- Đối với thí sinh đăng ký xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do Đại học quốc gia TP HCM tổ chức năm 2021: 30.000 đồng/thí sinh/hồ sơ.

Trường không hoàn trả lệ phí xét tuyển đối với các hồ sơ không hợp lệ, hồ sơ không trúng tuyển.

- Thí sinh có thể nộp kèm lệ phí và hồ sơ đăng ký xét tuyển trực tiếp tại Trường; hoặc tại Bưu điện thí sinh gửi hồ sơ (nếu gửi hồ sơ dự tuyển qua đường bưu điện) hoặc chuyển khoản qua Số tài khoản: 3131 0000 969697 tại Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) chi nhánh Bắc Sài Gòn. Thí sinh nộp lệ phí xét tuyển bằng hình thức chuyển khoản cần ghi rõ họ tên và số Chứng minh nhân dân trong giấy chuyển khoản với nội dung “Lệ phí xét tuyển 2021 theo học bạ THPT (hoặc theo kết quả kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG TP HCM 2021)”.

Thuỳ Linh/nguồn UFM
Chia sẻ trên Zalo

Tin cùng danh mục

Xem thêm
icon-messenger
Chat ngay để nhận tư vấn
return to top