Điểm chuẩn năm 2020 của các trường ĐH, học viện

Các trường ĐH, học viện bắt đầu công bố điểm chuẩn năm 2020 theo các phương thức xét tuyển

Điểm chuẩn khối trường Công an

Điểm chuẩn khối trường Quân đội

I. TẠI TP HCM

1/ Trường ĐH Y dược TP HCM

Điểm chuẩn theo kết quả kỳ thi TN THPT

2/ Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch

- Điểm chuẩn theo kết quả kỳ thi TN THPT

3/ Trường ĐH Ngoại thương- Cơ sở TP HCM

- Điểm chuẩn theo kết quả kỳ thi TN THPT

- Điểm chuẩn phương thức xét tuyển kết hợp; HS giỏi TẠI ĐÂY

- Điểm chuẩn phương thức xét tuyển kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ và điểm thi THPT TẠI ĐÂY

4/ Trường ĐH Kinh tế TP HCM

- Điểm chuẩn theo kết quả kỳ thi TN THPT

5/ Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP HCM

- Điểm chuẩn theo kết quả kỳ thi TN THPT

- Điểm chuẩn các phương thức không dùng điểm thi TN THPT xem Tại đây

6/ Trường ĐH Sư phạm TP HCM

- Điểm chuẩn theo kết quả kỳ thi TN THPT

7/ Trường ĐH Sài Gòn

- Điểm chuẩn theo kết quả kỳ thi TN THPT

8/ Trường ĐH Luật TP HCM

- Điểm chuẩn theo kết quả kỳ thi TN THPT

9/ Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP Hồ Chí Minh

- Điểm chuẩn theo kết quả kỳ thi TN THPT

- Điểm chuẩn học bạ: Đợt 1 - Đợt 3

10/ Trường ĐH Mở TP HCM

- Điểm chuẩn theo kết quả kỳ thi TN THPT

- Điểm chuẩn học bạ: Đợt 1

11/ Trường ĐH Tài chính- Marketing

- Điểm chuẩn theo kết quả kỳ thi TN THPT

- Điểm chuẩn phương thức xét học bạ và Ưu tiên xét tuyển thẳng TẠI ĐÂY

12/ Trường ĐH Ngân hàng TP HCM

- Điểm chuẩn theo kết quả kỳ thi TN THPT

- Điểm chuẩn theo phương thức xét tuyển học bạ và ưu tiên xét tuyển TẠI ĐÂY

13/ Trường ĐH Khoa học tự nhiên- ĐHQG TP HCM

- Điểm chuẩn theo kết quả kỳ thi TN THPT

- Điểm chuẩn từ kết quả thi đánh giá năng lực của ĐHQG TPHCM TẠI ĐÂY

14/ Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn- ĐHQG TP HCM

- Điểm chuẩn theo kết quả kỳ thi TN THPT

- Điểm chuẩn từ kết quả thi đánh giá năng lực của ĐHQG TPHCM TẠI ĐÂY

15/ Trường ĐH Quốc tế- ĐHQG TP HCM

- Điểm chuẩn theo kết quả kỳ thi TN THPT

- Điểm chuẩn từ kết quả thi đánh giá năng lực của ĐHQG TPHCM TẠI ĐÂY

16/ Trường ĐH Kinh tế- luật (ĐHQG TP HCM)

- Điểm chuẩn theo kết quả kỳ thi TN THPT

- Điểm chuẩn từ kết quả thi đánh giá năng lực của ĐHQG TPHCM TẠI ĐÂY

17/ Trường ĐH Công nghệ thông tin- ĐHQG TP HCM

- Điểm chuẩn theo kết quả kỳ thi TN THPT

- Điểm chuẩn từ kết quả thi đánh giá năng lực của ĐHQG TPHCM TẠI ĐÂY

18/ Trường ĐH Bách khoa TP HCM 

- Điểm chuẩn theo kết quả kỳ thi TN THPT

- Điểm chuẩn từ kết quả thi đánh giá năng lực của ĐHQG TPHCM TẠI ĐÂY

19/ Trường ĐH Nông lâm TP Hồ Chí Minh

- Điểm chuẩn theo kết quả thi tốt nghiệp THPT

20/ Học viện hàng không Việt Nam

- Điểm chuẩn theo kết quả kỳ thi TN THPT

21/ Trường ĐH Tôn Đức Thắng

- Điểm chuẩn theo kết quả kỳ thi TN THPT

22/ Trường ĐH Giao thông Vận tải TP Hồ Chí Minh

- Điểm chuẩn theo kết quả kỳ thi TN THPT

23/ Trường ĐH Văn hoá TP HCM

- Điểm chuẩn theo kết quả kỳ thi TN THPT

24/ Trường ĐH Công nghiệp TP Hồ Chí Minh

- Điểm chuẩn theo kết quả kỳ thi TN THPT

25/ Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường TP Hồ Chí Minh

- Điểm chuẩn theo kết quả kỳ thi TN THPT

26/ Trường ĐH Giao thông vận tải- Cơ sở TP HCM

- Điểm chuẩn theo kết quả kỳ thi TN THPT

II. TẠI HÀ NỘI

1/ Trường ĐH Bách khoa Hà Nội

- Điểm chuẩn theo kết quả kỳ thi TN THPT, kiểm tra tư duy

2/ Trường ĐH Y Hà Nội

- Điểm chuẩn theo kết quả kỳ thi TN THPT

- Danh sách thí sinh trúng tuyển theo phương thức xét tuyển thẳng TẠI ĐÂY

3/ Trường ĐH Ngoại thương

- Điểm chuẩn theo kết quả kỳ thi TN THPT

- Điểm chuẩn phương thức xét tuyển kết hợp; HS giỏi TẠI ĐÂY

4/ Trường ĐH Khoa học Tự nhiên- ĐHQG Hà Nội

- Điểm chuẩn theo kết quả kỳ thi TN THPT

- Phương thức xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển... TẠI ĐÂY

5/ Trường ĐH Công nghệ- ĐHQG Hà Nội

- Điểm chuẩn theo kết quả kỳ thi TN THPT

6/ Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn- ĐHQGHN

- Điểm chuẩn theo kết quả kỳ thi TN THPT

7/ Trường ĐH Kinh tế- ĐHQG Hà Nội

- Điểm chuẩn theo kết quả kỳ thi TN THPT

8/ Trường ĐH Ngoại ngữ- ĐHQG Hà Nội

- Điểm chuẩn theo kết quả kỳ thi TN THPT

9/ Trường ĐH Giáo dục- ĐHQG Hà Nội

- Điểm chuẩn theo kết quả kỳ thi TN THPT

10/ Khoa Y dược, khoa Luật, khoa Quốc tế- ĐHQG Hà Nội

- Điểm chuẩn theo kết quả kỳ thi TN THPT

11/ Trường ĐH Sư phạm Hà Nội

- Điểm chuẩn theo kết quả kỳ thi TN THPT

12/ Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2

- Điểm chuẩn theo kết quả kỳ thi TN THPT

13/ Học viện Ngoại giao

- Điểm chuẩn theo kết quả kỳ thi TN THPT

- Điểm chuẩn phương thức xét tuyển kết hợp TẠI ĐÂY

14/ Học viện Báo chí và Tuyên truyền

- Điểm chuẩn theo kết quả kỳ thi TN THPT

15/ Trường ĐH Thương mại

- Điểm chuẩn theo kết quả kỳ thi TN THPT

16. Trường ĐH Luật Hà Nội

- Điểm chuẩn theo kết quả kỳ thi TN THPT

- Điểm chuẩn phương thức xét tuyển kết hợp TẠI ĐÂY

17/ Trường ĐH Kinh tế quốc dân

- Điểm chuẩn theo kết quả kỳ thi TN THPT

18/ Học viện công nghệ Bưu chính viễn thông

- Điểm chuẩn theo kết quả kỳ thi TN THPT

19/ Học viện Ngân hàng

- Điểm chuẩn theo kết quả kỳ thi TN THPT

20/ Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội

- Điểm chuẩn theo kết quả kỳ thi TN THPT

21/ Trường ĐH Mở Hà Nội

- Điểm chuẩn theo kết quả kỳ thi TN THPT

22/ Trường ĐH Giao thông vận tải

- Điểm chuẩn theo kết quả kỳ thi TN THPT

23/ Trường ĐH Hà Nội

- Điểm chuẩn theo kết quả kỳ thi TN THPT

24/ Trường ĐH Thủ đô Hà Nội

- Điểm chuẩn theo kết quả kỳ thi TN THPT

25/ Trường ĐH Xây dựng

- Điểm chuẩn theo kết quả điểm thi TN THPT

26/ Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội

- Điểm chuẩn theo kết quả điểm thi TN THPT kết hợp xét tuyển

27/ Trường ĐH Điện lực

- Điểm chuẩn theo kết quả điểm thi TN THPT 

28/ Trường Đại học Lâm nghiệp

- Điểm chuẩn theo kết quả điểm thi TN THPT 

29/ Trường ĐH Mỏ- Địa chất

- Điểm chuẩn theo kết quả điểm thi TN THPT 

30/ Trường ĐH Thuỷ lợi

- Điểm chuẩn theo kết quả kỳ thi TN THPT

31/ Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

- Điểm chuẩn theo kết quả kỳ thi TN THPT

32/ Trường ĐH  Văn Hoá Hà Nội

- Điểm chuẩn theo kết quả kỳ thi TN THPT

33/ Học viện Tài chính

- Điểm chuẩn theo kết quả kỳ thi TN THPT

34/ Học viện Nông nghiệp Việt Nam

- Điểm chuẩn theo kết quả kỳ thi TN THPT

35/ Học viện chính sách và phát triển 

- Điểm chuẩn theo kết quả kỳ thi TN THPT

36/ Trường ĐH Dược Hà Nội

- Điểm chuẩn theo kết quả kỳ thi TN THPT

III. MIỀN BẮC- TRUNG- NAM

1/ Trường ĐH Y dược Thái Bình

- Điểm chuẩn theo kết quả kỳ thi TN THPT

2/ Trường ĐH Thái Bình

- Điểm chuẩn theo kết quả kỳ thi TN THPT

3/ Trường ĐH Y dược Hải Phòng

- Điểm chuẩn theo kết quả kỳ thi TN THPT

4/ Trường ĐH Hàng hải Việt Nam

- Điểm chuẩn theo kết quả kỳ thi TN THPT

5/Trường ĐH Kỹ thuật y tế Hải Dương

- Điểm chuẩn theo kết quả kỳ thi TN THPT

6/ Trường ĐH Vinh

- Điểm chuẩn theo kết quả kỳ thi TN THPT

7/ Trường ĐH Y khoa Vinh

- Điểm chuẩn theo kết quả kỳ thi TN THPT và xét học bạ

8/ Trường ĐH Bách khoa- ĐH Đà Nẵng

- Điểm chuẩn theo kết quả kỳ thi TN THPT

- Điểm chuẩn học bạ TẠI ĐÂY

9/ Trường ĐH Kinh tế- ĐH Đà Nẵng 

- Điểm chuẩn theo kết quả kỳ thi TN THPT

- Điểm chuẩn học bạ TẠI ĐÂY

10/ Trường ĐH Sư phạm- ĐH Đà Nẵng

- Điểm chuẩn theo kết quả kỳ thi TN THPT

- Điểm chuẩn học bạ TẠI ĐÂY

11/ Trường ĐH ngoại ngữ- ĐH Đà Nẵng

- Điểm chuẩn theo kết quả kỳ thi TN THPT

- Điểm chuẩn học bạ TẠI ĐÂY

12/ Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật- ĐH Đà Nẵng

- Điểm chuẩn theo kết quả kỳ thi TN THPT

- Điểm chuẩn học bạ TẠI ĐÂY

13/ Trường ĐH CNTT và truyền thông Việt- Hàn (ĐH Đà Nẵng)

- Điểm chuẩn theo kết quả kỳ thi TN THPT

14/ Khoa Y dược- ĐH Đà Nẵng

- Điểm chuẩn theo kết quả kỳ thi TN THPT

15/ Khoa Công nghệ thông tin và truyền thông- ĐH Đà Nẵng

- Điểm chuẩn theo kết quả kỳ thi TN THPT

16/ Trường ĐH Kỹ thuật Y dược Đà Nẵng

- Điểm chuẩn theo kết quả kỳ thi TN THPT

17/ Trường ĐH Luật- ĐH Huế

- Điểm chuẩn theo kết quả kỳ thi TN THPT

18/ Trường ĐH Ngoại ngữ- ĐH Huế

- Điểm chuẩn theo kết quả kỳ thi TN THPT

19/ Trường ĐH Kinh tế- ĐH Huế

- Điểm chuẩn theo kết quả kỳ thi TN THPT

20/ Trường ĐH Sư phạm- ĐH Huế

- Điểm chuẩn theo kết quả kỳ thi TN THPT

21/ Trường ĐH Y dược- ĐH Huế

- Điểm chuẩn theo kết quả kỳ thi TN THPT

22/ Trường ĐH Nha Trang

- Điểm chuẩn theo kết quả kỳ thi TN THPT

23/ Trường ĐH Khánh Hoà

- Điểm chuẩn theo kết quả kỳ thi TN THPT

24/ Trường ĐH Quy Nhơn

- Điểm chuẩn theo kết quả kỳ thi TN THPT

25/ Trường ĐH Đà Lạt

- Điểm chuẩn theo kết quả kỳ thi TN THPT

26/ Trường ĐH Cần Thơ

- Điểm chuẩn theo kết quả kỳ thi TN THPT

27/ Trường ĐH Kiên Giang

- Điểm chuẩn theo kết quả kỳ thi TN THPT

- Điểm chuẩn học bạ TẠI ĐÂY

Lê Minh (tổng hợp)
Chia sẻ trên Zalo

Tin cùng danh mục

Xem thêm
icon-messenger
Chat ngay để nhận tư vấn
return to top