• Thứ Sáu, 14 tháng 04, 2023
  • 08:01 GMT +7

Trường ĐH Tài chính- Marketing bắt đầu nhận hồ sơ xét tuyển sớm

Trường ĐH Tài chính – Marketing vừa thông báo nhận đăng ký nguyện vọng xét tuyển đào tạo trình độ đại học hình thức chính quy năm 2023 đối với các phương thức xét tuyển sớm.

4 phương thức (PT) xét tuyển sớm bắt đầu nhận hồ sơ xét tuyển, gồm: Tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển (PT1);  Xét tuyển học sinh có kết quả học tập THPT tốt (PT2) và Xét tuyển kết quả học tập THPT theo tổ hợp môn (PT3); Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi ĐGNL của ĐHQG TP.HCM năm 2023 (PT4).

Thủ tục, lịch trình và lệ phí xét tuyển:

Phương thức 1: Tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển

a) Hồ sơ dự tuyển:

Thí sinh kê khai hồ sơ dự tuyển bằng hình thức trực tuyến tại https://dms.ufm.edu.vn/

- Phiếu đăng ký xét tuyển;

- Tệp ảnh chụp (hoặc scan) các giấy tờ minh chứng đáp ứng các yêu cầu của đối tượng xét tuyển của phương thức, học bạ THPT (hoặc bảng kết quả học tập THPT được Hiệu trưởng ký xác nhận, đóng dấu), các giải thưởng, chứng chỉ (nếu có), các giấy xác nhận có liên quan;

- Tệp ảnh chụp (hoặc scan) bằng tốt nghiệp THPT (hoặc tương đương) nếu thí sinh đã tốt nghiệp THPT (hoặc tương đương) trước năm 2023.

Ghi chú: Mỗi loại giấy tờ minh chứng tương ứng với 01 tệp ảnh chụp hoặc scan (hình ảnh phải rõ nét và đầy đủ thông tin), định dạng file: ".jpg", ".gif", ".png", ".pdf", ".jpeg".

b) Thời gian xét tuyển:

- Thời gian nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển: từ ngày 17/4/2023 đến 17 giờ 00 ngày 30/6/2023.

- Thời gian thông báo kết quả: trước ngày 05/7/2023 tại https://tuyensinh.ufm.edu.vn/ và cập nhật danh sách thí sinh trúng tuyển lên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ GDĐT. Trường sẽ thông báo thủ tục xác nhận nhập học và quy trình, thủ tục nhập học cho thí sinh trúng tuyển.

- Thí sinh trúng tuyển xác nhận nhập học trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ GDĐT: từ ngày 05/7/2023 đến 17 giờ 00 ngày 15/8/2023.

- Thí sinh đã xác nhận nhập học vào Trường thì không được tham gia xét tuyển ở trường khác hoặc ở các đợt xét tuyển bổ sung.

c) Lệ phí xét tuyển: miễn lệ phí.

Phương thức 2: Xét tuyển học sinh có kết quả học tập THPT tốt; và Phương thức 3: Xét tuyển kết quả học tập THPT theo tổ hợp môn

a) Hồ sơ dự tuyển:

Thí sinh kê khai hồ sơ dự tuyển bằng hình thức trực tuyến tại https://dms.ufm.edu.vn/

Phiếu đăng ký xét tuyển;

- Tệp ảnh chụp (hoặc scan) các giấy tờ minh chứng đáp ứng các yêu cầu của đối tượng xét tuyển của phương thức, học bạ THPT (hoặc bảng kết quả học tập THPT được Hiệu trưởng ký xác nhận, đóng dấu), các giải thưởng, chứng chỉ (nếu có), các giấy xác nhận có liên quan;

- Tệp ảnh chụp (hoặc scan) bằng tốt nghiệp THPT (hoặc tương đương) nếu thí sinh đã tốt nghiệp THPT (hoặc tương đương) trước năm 2023.

Ghi chú: Mỗi loại giấy tờ minh chứng tương ứng với 01 tệp ảnh chụp hoặc scan (hình ảnh phải rõ nét và đầy đủ thông tin), định dạng file: ".jpg", ".gif", ".png", ".pdf", ".jpeg".

b) Thời gian xét tuyển:

- Thời gian nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển: từ ngày 17/4/2023 đến ngày 12/6/2023.

- Thời gian công bố danh sách thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển (trước khi xử lý nguyện vọng trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ GDĐT): trước 17 giờ 00 ngày 08/7/2023 tại https://tuyensinh.ufm.edu.vn/ và cập nhật danh sách thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển lên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ GDĐT.

Lưu ý: Sau khi Trường công bố danh sách thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển (trước khi xử lý nguyện vọng trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ GDĐT), thí sinh chủ động đăng ký và sắp xếp nguyện vọng đủ điều kiện trúng tuyển (không giới hạn số lần) trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ GDĐT: từ ngày 10/7 đến 17 giờ 00 ngày 30/7/2023.

- Trường thông báo danh sách thí sinh trúng tuyển (sau khi xử lý nguyện vọng trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ GD-ĐT): trước 17 giờ 00 ngày 22/8/2023 tại https://tuyensinh.ufm.edu.vn/ và cập nhật danh sách thí sinh trúng tuyển lên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ GDĐT. Trường sẽ thông báo thủ tục xác nhận nhập học và quy trình, thủ tục nhập học cho thí sinh trúng tuyển.

Thí sinh trúng tuyển xác nhận nhập học trực tuyến trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ GD- ĐT: hoàn thành trước 17 giờ 00 ngày 6/9/2023.

Thí sinh đã xác nhận nhập học vào Trường thì không được tham gia xét tuyển ở trường khác hoặc ở các đợt xét tuyển bổ sung.

c) Lệ phí xét tuyển: 30.000 đồng/hồ sơ/phương thức.

- Phương thức nộp lệ phí: thí sinh chuyển khoản qua Số tài khoản: 31310000969697 tại Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) chi nhánh Bắc Sài Gòn.

- Thí sinh nộp lệ phí xét tuyển bằng hình thức chuyển khoản cần ghi rõ nội dung [CMND/CCCD], [Họ tên thí sinh], [Lệ phí xét tuyển 2023]

- Thời gian nộp lệ phí: từ ngày 17/4/2023 đến ngày 12/6/2023.

Phương thức 4: Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực (ĐGNL) của ĐHQG TP HCM năm 2023

a) Hồ sơ dự tuyển:

Thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển vào Trường theo hướng dẫn tại địa chỉ đăng ký dự thi kỳ thi ĐGNL của ĐHQG TP HCM năm 2023 https://thinangluc.vnuhcm.edu.vn/

b) Thời gian xét tuyển:

- Thời gian nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển: từ ngày 5/4/2023 đến ngày 28/4/2023.

Thời gian công bố danh sách thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển (trước khi xử lý nguyện vọng trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ GDĐT): trước 17 giờ 00 ngày 08/7/2023 tại https://tuyensinh.ufm.edu.vn/ và cập nhật danh sách thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển lên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ GD-ĐT.

Lưu ý: Sau khi Trường công bố danh sách thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển (trước khi xử lý nguyện vọng trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ GDĐT), thí sinh chủ động đăng ký và sắp xếp nguyện vọng đủ điều kiện trúng tuyển (không giới hạn số lần) trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ GDĐT: từ ngày 10/7 đến 17 giờ 00 ngày 30/7/2023.

- Trường thông báo danh sách thí sinh trúng tuyển (sau khi xử lý nguyện vọng trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ GD-ĐT): trước 17 giờ 00 ngày 22/8/2023 tại https://tuyensinh.ufm.edu.vn/ và cập nhật danh sách thí sinh trúng tuyển lên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ GDĐT. Trường sẽ thông báo thủ tục xác nhận nhập học và quy trình, thủ tục nhập học cho thí sinh trúng tuyển.

- Thí sinh trúng tuyển xác nhận nhập học trực tuyến trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ GDĐT: hoàn thành trước 17 giờ 00 ngày 06/9/2023.

- Thí sinh đã xác nhận nhập học vào Trường thì không được tham gia xét tuyển ở trường khác hoặc ở các đợt xét tuyển bổ sung.

c) Lệ phí xét tuyển: 25.000 đồng/nguyện vọng.

- Phương thức nộp lệ phí: Thí sinh thực hiện nộp lệ phí theo hướng dẫn tại địa chỉ đăng ký dự thi kỳ thi ĐGNL của ĐHQG TP.HCM năm 2023 https://thinangluc.vnuhcm.edu.vn/

Thời gian nộp lệ phí: từ ngày 05/4/2023 đến ngày 28/4/2023.

Ngành, chuyên ngành đào tạo:

a. Chương trình chuẩn:

b. Chương trình đặc thù:

c. Chương trình tích hợp:

Chương trình tích hợp có nội dung, yêu cầu, phương pháp đào tạo, hoạt động đào tạo, phương pháp học tập tương tự như chương trình chất lượng cao (theo chuẩn đào tạo quy định tại Thông tư số 23/2014/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 7 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Quy định về đào tạo chất lượng cao trình độ đại học) trước đây của Trường.

Chương trình tích hợp được tổ chức đào tạo có ít nhất 20% số tín chỉ các học phần thuộc khối kiến thức cơ sở ngành, ngành và chuyên ngành trong chương trình đào tạo được giảng dạy bằng Tiếng Anh.

d. Chương trình tiếng Anh toàn phần:

Chương trình tiếng Anh toàn phần được tổ chức giảng dạy hoàn toàn bằng Tiếng Anh, trừ các học phần đặc thù phải giảng dạy bằng tiếng Việt.

đ. Chương trình tài năng: Ngành Tài chính - Ngân hàng (chuyên ngành Tài chính) chỉ tiêu 50.

Chương trình tài năng được tổ chức đào tạo theo định hướng nghiên cứu. Chương trình tài năng tuyển chọn thí sinh trong danh sách thí sinh trúng tuyển đã hoàn thành thủ tục nhập học ngành Tài chính - Ngân hàng thuộc chương trình chuẩn, chương trình tích hợp của Trường có đơn đăng ký tham gia tuyển chọn vào học chương trình tài năng. Tuyển chọn thí sinh vào học chương trình tài năng dựa vào điểm xét tuyển và năng lực tiếng Anh (tối thiểu đạt Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế TOEIC 300/TOEFL ITP 390/TOEFL iBT 30/IELTS 3.0/A2 Aptis ESOL hoặc Chứng chỉ tiếng Anh bậc 2 theo Khung NLNN 6 bậc dùng cho Việt Nam còn thời hạn giá trị (trong 2 năm kể từ ngày thi chứng chỉ đến thời điểm Trường nhận chứng chỉ); hoặc đạt tối thiểu 300 điểm tại kỳ kiểm tra tiếng Anh theo dạng thức TOEIC do Trường tổ chức cho thí sinh sau khi nhập học vào Trường) của thí sinh từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu.

Thông tin chi tiết về xét tuyển sớm thí sinh xem Tại đây

Thông tin chi tiết liên lạc

Mọi thông tin về tuyển sinh, nghề nghiệp, việc làm, chương trình đào tạo, chuẩn đầu ra của Trường, thí sinh xem tại http://ufm.edu.vn/, https://tuyensinh.ufm.edu.vn/, hoặc liên lạc:

Trụ sở chính: Phòng Quản lý đào tạo, Trường Đại học Tài chính - Marketing; số 778 Nguyễn Kiệm, Phường 4, Quận Phú Nhuận, TP.HCM .

Cơ sở Quận 7: Văn phòng Đào tạo chương trình Chất lượng cao; Phòng A.207, số 27 Tân Mỹ, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, TP. HCM.

Điện thoại: (028) 3772.0406 - 3772.0407 - 3772.0404    Email: dms@ufm.edu.vn

Lệ Thu/nguồn UFM

Tin cùng danh mục

Xem thêm
icon-messenger
Chat ngay để nhận tư vấn
return to top