• Thứ Năm, 15 tháng 09, 2022
  • 21:32 GMT +7

Công nghệ thông tin có điểm chuẩn cao nhất Trường ĐH Mở TP HCM

Với 25,40, ngành công nghệ thông tin có điểm chuẩn cao nhất trong số 38 ngành/chương trình đào tạo của Trường ĐH Mở TP HCM theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT.

Tối 15/9, Trường ĐH Mở TP HCM công bố điểm chuẩn 2022 theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT 2022. Ở phương thức xét tuyển này, điểm chuẩn các ngành/chương trình đào tạo chủ yếu từ 20 trở lên. Cụ thể:

Trường ĐH Mở TP HCM, cho biết điểm chuẩn được quy về hệ điểm 30. Điểm xét tuyển được làm tròn đến 2 chữ số thập phân.

Điểm xét tuyển được xác định như sau (làm tròn đến 02 chữ số thập phân): 

+ Đối với những ngành có tổ hợp môn có môn nhân hệ số 2:

Điểm xét tuyển = (Điểm môn hệ số 2 x 2 + Tổng 2 môn còn lại) x 3/4 + Điểm ưu tiên Khu vực + Điểm ưu tiên đối tượng.

+ Đối với những ngành có tổ hợp không có môn hệ số:

Điểm xét tuyển = Tổng điểm 3 môn + Điểm ưu tiên Khu vực + Điểm ưu tiên đối tượng.

(*) Điểm trúng tuyển ngành Luật, Luật kinh tế: tổ hợp Văn, Sử, Địa (C00) cao hơn 1.5 điểm.

(1) Ngành ngôn ngữ Anh, ngôn ngữ Trung Quốc, ngôn ngữ Nhật, ngôn ngữ Hàn Quốc: Ngoại ngữ nhân hệ số 2.

(2) Các ngành Khoa học máy tính, Khoa học máy tính Chất lượng cao, Công nghệ thông tin, CNKT công trình xây dựng, CNKT công trình xây dựng Chất lượng cao, Quản lý xây dựng: Toán nhân hệ số 2.

(3) Các ngành Chất lượng cao: Luật kinh tế, Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung Quốc, Ngôn ngữ Nhật, Quản trị kinh doanh, Tài chính ngân hàng, Kế toán, Kinh tế: Ngoại ngữ hệ số 2.

Minh Thảo/nguồn OU

Tin cùng danh mục

Xem thêm
icon-messenger
Chat ngay để nhận tư vấn
return to top