• Chủ Nhật, 18 tháng 09, 2022
  • 20:05 GMT +7

Điểm chuẩn năm 2022 của các trường ĐH trong cả nước

Giaoduc247.vn cập nhật điểm chuẩn năm 2022 của các trường ĐH, học viện theo các phương thức xét tuyển.

Trường Quân đội

Trường Công an

- Học viện An ninh nhân dân

Tại Hà Nội

* Trường ĐH Bách khoa Hà Nội

- Điểm chuẩn thi THPT, đánh giá tư duy

* Trường ĐH Y Hà Nội

- Điểm chuẩn KQ thi THPT

* Trường ĐH Ngoại thương

- Điểm chuẩn KQ thi THPT

- Điểm chuẩn đánh giá năng lực

- Điểm chuẩn xét học sinh giỏi

- Điểm chuẩn xét chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế

* Trường ĐH Sư phạm Hà Nội

- Điểm chuẩn KQ thi THPT

- Điểm chuẩn KQ thi đánh giá năng lực

* Học viện Ngoại giao

- Điểm chuẩn KQ thi tốt nghiệp THPT

* Học viện Báo chí và Tuyên truyền

- Điểm chuẩn KQ thi THPT và các phương thức khác

* Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

- Điểm chuẩn KQ thi tốt nghiệp THPT

* Trường ĐH Hà Nội

- Điểm chuẩn xét KQ thi THPT 2022

* Trường ĐH Thủ Đô Hà Nội

- Điểm chuẩn 3 phương thức xét tuyển

* Trường ĐH Khoa học tự nhiên - ĐHQG Hà Nội

- Điểm chuẩn KQ thi THPT

* Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQG Hà Nội

- Điểm chuẩn KQ thi THPT, xét chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế

* Trường ĐH Y dược- ĐHQG Hà Nội

- Điểm chuẩn KQ thi THPT

* Trường ĐH Giáo dục - ĐHQG Hà Nội

- Điểm chuẩn KQ thi THPT

* Trường ĐH Ngoại ngữ- ĐHQG Hà Nội

- Điểm chuẩn KQ thi THPT

* Trường ĐH Công nghệ - ĐH Quốc gia Hà Nội

- Điểm chuẩn KQ thi THPT

* Trường ĐH Kinh tế- ĐHQG Hà Nội

- Điểm chuẩn KQ thi THPT

* Trường ĐH Luật - ĐHQG Hà Nội

- Điểm chuẩn KQ thi THPT

* Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội

- Điểm chuẩn KQ thi THPT, đánh gia tư duy

- Điểm chuẩn xét tuyển thí sinh đoạt giải HSG cấp tỉnh/TP, thí sinh có chứng chỉ quốc tế;

- Điểm chuẩn xét kết quả học tập bậc học THPT;

- Điểm chuẩn xét kết quả thi đánh giá năng lực

* Trường ĐH Kinh tế Quốc dân

- Điểm chuẩn đánh giá tư duy, KQ thi THPT

- Điểm chuẩn xét tuyển kết hợp

* Trường ĐH Thương mại

- Điểm chuẩn KQ thi THPT

* Học viện Ngân hàng

- Điểm chuẩn KQ thi THPT

- Điểm chuẩn học bạ

- Điểm chuẩn thi đánh giá năng lực

- Điểm chuẩn dựa trên chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế 

* Trường ĐH Luật Hà Nội

- Điểm chuẩn KQ thi THPT

* Trường ĐH Giao thông Vận tải Hà Nội

- Điểm chuẩn THPT, đánh giá tư duy, xét tuyển kết hợp

* Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội

- Điểm chuẩn KQ thi THPT, xét tuyển kết hợp

* Trường ĐH Công nghệ giao thông vận tải

- Điểm chuẩn KQ thi THPT

- Điểm chuẩn KQ thi đánh giá năng lực do ĐHQG HN tổ chức

- Điểm chuẩn phương thức xét tuyển học bạ kết hợp

* Trường ĐH Mở Hà Nội

- Điểm chuẩn KQ thi THPT 2022

- Điểm chuẩn các phương thức xét tuyển khác

* Trường ĐH Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp

- Điểm chuẩn 4 phương thức xét tuyển

* Trường ĐH Kiểm Sát Hà Nội

- Điểm chuẩn KQ thi THPT

* Học viện Toà án

- Điểm chuẩn KQ thi THPT

TẠI TP HCM

* Trường ĐH Bách khoa

- Điểm chuẩn xét tuyển tổng hợp

* Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP HCM

- Điểm chuẩn KQ thi THPT

* Trường ĐH Y dược TP HCM

- Điểm chuẩn KQ thi THPT

* Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch

- Điểm chuẩn KQ thi THPT

* Trường ĐH Sư phạm TP HCM

- Điểm chuẩn xét học bạ; KQ thi THPT

* Trường ĐH Tài chính- Marketing

- Điểm chuẩn KQ thi THPT

- Điểm chuẩn học bạ, đánh giá năng lực

* Trường ĐH Công nghiệp TP HCM

- Điểm chuẩn KQ thi THPT 2022

- Điểm chuẩn học bạ, đánh giá năng lực, u tiên xét tuyển

* Trường ĐH Nông Lâm TP HCM

- Điểm chuẩn thi THPT

Điểm chuẩn kỳ thi đánh giá năng lực

- Điểm chuẩn xét học bạ

* Trường ĐH Mở TP HCM

- Điểm chuẩn thi THPT

* Trường ĐH Công nghiệp thực phẩm TP HCM

- Điểm chuẩn KQ thi THPT

Điểm chuẩn kỳ thi đánh giá năng lực

- Điểm chuẩn xét học bạ

- Điểm chuẩn xét tuyển thẳng theo đề án riêng

* Trường ĐH Ngân hàng TP Hồ Chí Minh

- Điểm chuẩn KQ thi THPT

- Điểm chuẩn kỳ thi đánh giá năng lực

Phương thức ưu tiên xét tuyển và xét học bạ

* Trường ĐH Sài Gòn

- Điểm chuẩn KQ thi THPT

- Điểm chuẩn kỳ thi đánh giá năng lực

* Trường ĐH Kinh tế- Luật - ĐHQG TP HCM (QSK)

- Điểm chuẩn KQ thi THPT

- Điểm chuẩn kỳ thi đánh giá năng lực

- Điểm chuẩn ưu tiên xét tuyển học sinh giỏi các trường THPT

* Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQG TP HCM (QSX)

- Điểm chuẩn KQ thi THPT

- Điểm chuẩn kỳ thi đánh giá năng lực

- Điểm chuẩn ưu tiên xét tuyển học sinh giỏi các trường THPT

* Trường ĐH Khoa học tự nhiên - ĐHQG TP HCM (QST)

- Điểm chuẩn KQ thi THPT

- Điểm chuẩn kỳ thi đánh giá năng lực

- Điểm chuẩn ưu tiên xét tuyển học sinh giỏi các trường THPT

* Trường ĐH Quốc tế - ĐHQG TP HCM (QSQ)

- Điểm chuẩn thi THPT

- Điểm chuẩn kỳ thi đánh giá năng lực

- Điểm chuẩn ưu tiên xét tuyển học sinh giỏi các trường THPT

* Trường ĐH Công nghệ thông tin - ĐHQG TP HCM (UIT)

- Điểm chuẩn KQ thi THPT

Điểm chuẩn kỳ thi đánh giá năng lực

* Trường ĐH Kinh tế TP Hồ Chí Minh (UEH)

- Điểm chuẩn KQ thi THPT

- Điểm chuẩn phương thức học sinh giỏi; tổ hợp môn; đánh giá năng lực

* Học viện Hàng không Việt Nam

- Điểm chuẩn KQ thi THPT

* Trường ĐH Tôn Đức thắng

- Điểm chuẩn học bạ, thi THPT, đánh giá năng lực...

* Trường ĐH Giao thông Vận tải TP HCM

- Điểm chuẩn học bạ; thi THPT 

* Trường ĐH Văn hoá TP HCM

- Điểm chuẩn học bạ; thi THPT

* Trường ĐH Công nghệ TP HCM (HUTECH)

- Điểm chuẩn xét KQ thi TN THPT

Điểm chuẩn thi đánh giá năng lực, học bạ

* Trường ĐH Kinh tế- Tài chính TP HCM (UEF)

- Điểm chuẩn xét KQ thi TN THPT

Điểm chuẩn thi đánh giá năng lực, học bạ

* Trường ĐH Quản lý và Công nghệ TP HCM (UMT)

- Điểm chuẩn KQ thi THPT

Điểm chuẩn học bạ, đánh giá năng lực

* Trường ĐH Nguyễn Tất Thành

- Điểm chuẩn 4 phương thức xét tuyển

* Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn

- Điểm chuẩn KQ thi THPT

* Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng

Điểm chuẩn KQ thi THPT

Miền Bắc

* Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2

- Điểm chuẩn KQ thi THPT 2022

- Điểm chuẩn KQ học bạ; đánh giá năng lực

Miền Trung- Tây nguyên

* Trường ĐH Nha Trang

- Điểm chuẩn 3 phương thức xét tuyển

* Trường ĐH Bách khoa - ĐH Đà Nẵng

- Điểm chuẩn học bạ

Điểm chuẩn đánh giá năng lực

* Trường ĐH Kinh tế - ĐH Đà Nẵng

- Điểm chuẩn học bạ

Điểm chuẩn đánh giá năng lực

* Trường ĐH Sư phạm - ĐH Đà Nẵng

- Điểm chuẩn học bạ

Điểm chuẩn đánh giá năng lực

* Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐH Đà Nẵng

- Điểm chuẩn học bạ

Điểm chuẩn đánh giá năng lực

* Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật - ĐH Đà Nẵng

- Điểm chuẩn học bạ

Điểm chuẩn đánh giá năng lực

* Trường ĐH CNTT và Truyền thông Việt - Hàn

- Điểm chuẩn học bạ

Điểm chuẩn đánh giá năng lực

* Khoa Y- Dược, Phân hiệu Kon Tum, Viện nghiên cứu và Đào tạo Việt Anh - ĐH Đà Nẵng 

- Điểm chuẩn học bạ

Điểm chuẩn đánh giá năng lực (Viện nghiên cứu và Đào tạo Việt Anh)

* Trường ĐH Nha Trang

- Điểm chuẩn đánh giá năng lực

* Tiếp tục cập nhật

Giaoduc247

Tin cùng danh mục

Xem thêm
icon-messenger
Chat ngay để nhận tư vấn
return to top