• Thứ Hai, 26 tháng 09, 2022
  • 22:24 GMT +7

ĐHQG Hà Nội có thêm trường ĐH thành viên thứ 9

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã ký Quyết định thành lập Trường ĐH Luật là trường ĐH thành viên của ĐHQG Hà Nội trên cơ sở khoa Luật. Đây là trường đại học thành viên thứ 9 của ĐHQG Hà Nội.

Khoa Luật được nâng cấp lên Trường ĐH Luật - trường ĐH thành viên thứ 9 của ĐHQG Hà Nội

Khoa Luật được nâng cấp lên Trường ĐH Luật - trường ĐH thành viên thứ 9 của ĐHQG Hà Nội 

Theo Quyết định thành lập, Trường ĐH Luật thưc hiện tự chủ theo quy định của pháp luật; có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng; chịu sự quản lý trực tiếp của ĐHQG Hà Nội, quản lý Nhà nước về giáo dục đại học của Bộ GD-ĐT và quản lý về địa giới của UBND TP Hà Nội.

Với quyết định này, ĐHQG Hà Nội có 12 đơn vị đào tạo đại học, gồm 9 trường đại học thành viên: Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, Trường ĐH Ngoại ngữ, Trường ĐH Công nghệ, Trường ĐH Kinh tế, Trường ĐH Giáo dục, Trường ĐH Việt Nhật, Trường ĐH Y Dược và Trường ĐH Luật; 2 trường trực thuộc là Trường Quản trị và Kinh doanh, Trường Quốc tế; 1 khoa trực thuộc là Khoa các khoa học liên ngành.

Trước khi nâng cấp lên Trường ĐH Luật, Khoa Luật triển khai đào tạo 4 chương trình đại học; 9 chương trình đào tạo thạc sĩ định hướng nghiên cứu và 5 chương trình đào tạo thạc sĩ theo định hướng ứng dụng, trong đó có những chương trình là chương trình đào tạo đầu tiên được mở tại Việt Nam (chương trình đào tạo thạc sĩ Pháp luật về quyền con người), có cả chương trình đào tạo đầu tiên và hiện nay là duy nhất ở Việt Nam (chương trình đào tạo thạc sĩ Luật biển và quản lý biển, chương trình đào tạo thạc sĩ Quản trị Nhà nước và phòng chống tham nhũng); 6 chương trình đào tạo bậc tiến sĩ.

Tính đến đầu năm 2022, tổng số sinh viên chính quy là 3.228 (trong đó hệ đại học 2.099, bằng kép là 350), đào tạo thạc sĩ là 726 học viên, tiến sĩ là 53 nghiên cứu sinh. Trong các năm gần đây, quy mô đào tạo của Khoa Luật ngày càng tăng về số lượng và chất lượng, đồng thời luôn được xã hội đánh giá cao.

Về nguồn nhân lực, hiện nay, Khoa Luật có 127 cán bộ cơ hữu. Đội ngũ cán bộ giảng dạy cơ hữu là 78 người, trong đó có 70 tiến sĩ (89,7% cán bộ giảng dạy); 6 giáo sư và 18 phó giáo sư (30,8% cán bộ giảng dạy). Trong số các cơ sở đào tạo luật ở Việt Nam, Khoa Luật trực thuộc ĐHQG Hà Nội có tỷ lệ giảng viên có chức danh giáo sư, phó giáo sư và tiến sĩ là cao nhất.

Trường ĐH Luật sau khi thành lập góp phần hoàn thiện mô hình phát triển của ĐHQG Hà Nội và nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động đào tạo, nghiên cứu luật ở Việt Nam, đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực khoa học pháp lý, phục vụ tiến trình hội nhập quốc tế, phát triển đất nước trong bối cảnh mới.

Ngân Hà/nguồn VNU

Tin cùng danh mục

Xem thêm
icon-messenger
Chat ngay để nhận tư vấn
return to top