• Thứ Bảy, 24 tháng 02, 2024
  • 09:38 GMT +7

Trường ĐH Tài chính- Marketing tuyển 300 chỉ tiêu đào tạo thạc sĩ năm 2024

Trường ĐH Tài chính- Marketing tổ chức tuyển sinh, đào tạo các chuyên ngành thuộc ngành Tài chính – Ngân hàng, Quản trị kinh doanh theo định hướng nghiên cứu và ứng dụng.

Ngành đào tao:

- Ngành Tài chính – Ngân hàng: Gồm các chuyên ngành:

+ Định hướng nghiên cứu: Tài chính – Ngân hàng; Tài chính công;

+ Định hướng ứng dụng: Tài chính – Ngân hàng; Tài chính công; Bảo hiểm; Hải quan; Thẩm định giá; Thuế; Kho bạc;

- Ngành Quản trị kinh doanh: Gồm các chuyên ngành:

+ Định hướng nghiên cứu: Quản trị kinh doanh tổng hợp, Kinh doanh quốc tế, Marketing

+ Định hướng ứng dụng: Quản trị kinh doanh tổng hợp, Kinh doanh quốc tế, Marketing.

Điều kiện dự tuyển

Người dự tuyển cần đáp ứng các điều kiện sau:

- Đã tốt nghiệp hoặc đã đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp đại học (hoặc trình độ tương đương trở lên) ngành phù hợp; đối với chương trình định hướng nghiên cứu yêu cầu hạng tốt nghiệp từ khá trở lên hoặc có công bố khoa học liên quan đến lĩnh vực sẽ học tập, nghiên cứu;

- Có năng lực ngoại ngữ từ Bậc 3 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

- Có đủ sức khỏe để học tập;

- Đáp ứng các yêu cầu khác của chuẩn chương trình đào tạo do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và theo quy định của chương trình đào tạo.

- Thí sinh tốt nghiệp đại học thuộc ngành gần (cùng lĩnh vực kinh doanh và quản lý), ngành khác (khác lĩnh vực nhưng có liên quan trực tiếp đến lĩnh vực quản trị, quản lý) với ngành dự tuyển cần học Bổ sung kiến thức. Danh mục ngành đúng, ngành gần, ngành khác và môn học Bổ sung kiến thức.

- Các văn bằng, chứng chỉ chứng minh năng lực ngoại ngữ từ Bậc 3 trở lên:

- Bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên ngành ngôn ngữ nước ngoài; hoặc bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên mà chương trình được thực hiện chủ yếu bằng ngôn ngữ nước ngoài;

- Bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên do Trường Đại học Tài chính – Marketing cấp trong thời gian không quá 2 năm mà chuẩn đầu ra của chương trình đã đáp ứng yêu cầu ngoại ngữ đạt trình độ Bậc 3 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

- Có một trong các văn bằng hoặc chứng chỉ ngoại ngữ đạt trình độ tương đương Bậc 3 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam còn thời hạn 2 năm từ ngày cấp chứng chỉ đến ngày đăng ký dự tuyển.

Phương thức xét tuyển:

Xét tuyển đối với trình độ đại học và văn bằng, chứng chỉ ngoại ngữ đạt trình độ tương đương Bậc 3/6 trở lên.

Các môn xét tuyển bao gồm: Hai môn cơ sở ngành phù hợp trình độ đại học. Cụ thể:

- Đối với ngành Tài chính – Ngân hàng: Môn Kinh tế học và môn Tài chính tiền tệ.

- Đối với ngành Quản trị kinh doanh, Quản lý kinh tế: Môn Kinh tế học và môn Quản trị học.

- Lưu ý: Nếu bảng điểm trình độ đại học của người dự tuyển không có học phần Kinh tế học, mà có 2 học phần Kinh tế học vi mô và Kinh tế học vĩ mô thì điểm xét tuyển môn Kinh tế học là trung bình cộng điểm của 2 học phần nói trên. Trường hợp người dự tuyển tốt nghiệp đại học hệ liên thông, nộp kèm bảng điểm hệ cao đẳng.

Môn ngoại ngữ: xét tuyển đối với ngôn ngữ Anh theo quy định.

Thời gian xét tuyển: Tháng 06/2024.

- Địa điểm: Trường Đại học Tài chính – Marketing.

- Lệ phí xét tuyển 2 môn cơ sở ngành: 280.000 đồng;

- Lệ phí thi đánh giá năng lực ngoại ngữ môn Anh văn (nếu có): 550.000 đồng.

- Học phí: 925.000 đồng/tín chỉ (được chia làm 4 kỳ).

Tổng chương trình đào tạo có 60 tín chỉ.

Thông tin chi tiết xem TẠI ĐÂY

Xem thêm: Tuyển sinh trình độ Tiến sĩ TẠI ĐÂY

K. Phụng/nguồn UFM

Tin cùng danh mục

Xem thêm
icon-messenger
Chat ngay để nhận tư vấn
return to top