Thông tin tuyển sinh năm 2021 của các trường ĐH, học viện

giaoduc247.vn cập nhật Thông tin tuyển sinh 2021 của hơn 200 trường ĐH, học viện

Khối trường công an (cập nhật ngày 10/3/2021)

Khối trường Quân đội (cập nhật ngày 2/3/2021)

Tại Hà Nội

1/ Trường ĐH Y Hà Nội (cập nhật ngày 14/4/2021)

2/ Trường ĐH Ngoại thương (cập nhật ngày 19/3/2021)

3/ Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội (cập nhật ngày 16/3/2021)

4/ Trường ĐH Luật Hà Nội (cập nhật ngày 8/3/2021)

5/ Trường ĐH Khoa học tự nhiên- ĐHQG Hà Nội (cập nhật ngày 6/4/2021)

6/ Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn- ĐHQG Hà Nội (cập nhật ngày 27/3/2021)

7/ Trường ĐH Việt Nhật - ĐHQG Hà Nội (cập nhật ngày 7/4/2021)

8/ Trường ĐH Y dược- ĐHQG Hà Nội (cập nhật ngày 6/4/2021)

9/ Trường ĐH Giáo dục- ĐHQG Hà Nội (cập nhật ngày 16/3/2021)

10/ Trường ĐH Ngoại ngữ- ĐHQG Hà Nội (cập nhật ngày 12/3/2021)

11/ Trường ĐH Công nghệ- ĐHQG Hà Nội (cập nhật ngày 4/3/2021)

12/ Trường ĐH Kinh tế- ĐHQG Hà Nội (cập nhật ngày 11/3/2021)

13/ Trường ĐH Bách khoa Hà Nội (cập nhật ngày 1/4/2021)

14/ Trường ĐH Thương mại (cập nhật ngày 2/4/2021)

15/ Trường ĐH Giao thông vận tải (cập nhật ngày 26/2/2021)

16/ Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội (cập nhật ngày 7/2/2021)

17/ Trường ĐH Điện lực (cập nhật ngày 18/1/2021)

18/ Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường Hà Nội (cập nhật ngày 29/3/2021)

19/ Học viện Nông nghiệp Việt Nam (cập nhật ngày 2/3/2021)

20/ Học viện Tài chính (cập nhật ngày 13/3/2021)

21/ Trường ĐH Kinh tế Quốc dân (cập nhật ngày 19/3/2021)

22/ Trường ĐH Sư phạm Hà Nội (cập nhật ngày 14/4/2021)

23/ Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2 (cập nhật ngày 6/4/2021)

24/ Trường ĐH Hà Nội (cập nhật ngày 6/4/2021)

25/ Trường ĐH Thủ đô Hà Nội (cập nhật ngày 8/4/2021)

26/ Trường ĐH Mở Hà Nội (cập nhật ngày 16/4/2021)

27/ Học viện Báo chí và Tuyên truyền (cập nhật ngày 17/3/2021)

28/ Học viện Chính sách và Phát triển (cập nhật ngày 27/3/2021)

29/ Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (cập nhật ngày 23/3/2021)- tiếp tục cập nhật

30/ Học viện Kỹ thuật Mật mã (cập nhật ngày 31/3/2021)

31/ Học viện Ngân hàng (cập nhật ngày 27/3/2021)

32/ Học viện Ngoại giao (cập nhật ngày 11/3/2021)

33/ Học viện Quản lý Giáo dục (cập nhật ngày 27/4/2021)

34/ Học viện Tòa án (cập nhật ngày 8/4/2021)

35/ Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam

36/ Trường ĐH Công đoàn (cập nhật ngày 18/4/2021)

37/ Trường ĐH Công nghệ Giao thông vận tải (cập nhật ngày 21/3/2021)

38/ Trường ĐH Công nghiệp Việt Hung (cập nhật ngày 4/5/2021)

39/ Trường ĐH Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp

40/ Trường ĐH Kiểm sát Hà Nội (cập nhật ngày 18/4/2021)

41/ Trường ĐH Lao động Xã hội (cập nhật ngày 28/4/2021)

42/ Trường ĐH Lâm nghiệp  (cập nhật ngày 28/4/2021)

43/ Trường ĐH Mỏ Địa chất Hà Nội (cập nhật ngày 28/4/2021)

44/ Trường ĐH Thủy lợi (cập nhật ngày 21/3/2021)

45/ Trường ĐH Xây dựng (cập nhật ngày 27/3/2021)

46/ Trường ĐH Phenikaa (cập nhật ngày 23/12/2020)

47/ Trường ĐH Văn hoá Hà Nội  (cập nhật ngày 28/4/2021)

48/ Trường ĐH Thăng Long (cập nhật ngày 1/5/2021)

49/ Trường ĐH Tài chính- Ngân hàng Hà Nội (cập nhật ngày 5/5/2021)

Tại TP HCM

1/ Trường ĐH Y dược TP Hồ Chí Minh (cập nhật ngày 2/4/2021)

2/ Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch  (cập nhật ngày 10/4/2021)

3/ Khoa Y- ĐHQG TP HCM (23/2/2021)

4/ Khoa Chính trị - Hành chính (cập nhật ngày 26/3/2021)

5/ Trường ĐH Kinh tế- Luật (cập nhật ngày 21/1/2021)

6/ Trường ĐH Khoa học tự nhiên- ĐHQG TP HCM (cập nhật ngày 20/1/2021)

7/ Trường ĐH Quốc tế - ĐHQG TP HCM (cập nhật ngày 18/3/2021)

8/ Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TP HCM - ĐHQG TP HCM (cập nhật ngày 11/1/2021)

9/ Trường ĐH Công nghệ thông tin - ĐHQG TP HCM (cập nhật ngày 11/1/2021)

10/ Trường ĐH Bách khoa TP HCM - ĐHQG TP HCM (cập nhật ngày 13/1/2021)

11/ Trường ĐH Ngoại thương- Cơ sở TP HCM (cập nhật ngày 19/1/2021)

12/ Trường ĐH Nông lâm TP HCM (cập nhật ngày 20/1/2021)

13/ Trường ĐH Tôn Đức Thắng (cập nhật ngày 19/1/2021)

14/ Trường ĐH Luật TP HCM (cập nhật ngày 15/1/2021)

15/ Trường ĐH Ngân hàng TP HCM (cập nhật ngày 14/1/2021)

16/ Trường ĐH Tài chính- Marketing (cập nhật ngày 04/2/2021)

17/ Trường ĐH Kinh tế TP HCM (cập nhật ngày 20/1/2021)

18/ Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP HCM (cập nhật ngày 2/1/2021)

19/ Trường ĐH Mở TP HCM (cập nhật ngày 26/12/2020)

20/ Trường ĐH Công nghiệp thực phẩm TP HCM- HUFI (cập nhật ngày 10/12/2020)

21/ Học viện Hàng không Việt Nam (cập nhật ngày 1/5/2021)

22/ Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường TP HCM (cập nhật ngày 2/3/2021)

23/ Trường ĐH Công nghiệp TP HCM (cập nhật ngày 8/12/2020)

24Trường ĐH Giao thông vận tải TP HCM (cập nhật ngày 20/3/2021)

25/ Trường ĐH Sư phạm TP HCM (cập nhật ngày 6/4/2021)

26/ Trường ĐH Sài Gòn (cập nhật ngày 15/4/2021)

27/ Trường ĐH Văn hoá (cập nhật ngày 28/4/2021)

28/ Trường ĐH Nguyễn Tất Thành (cập nhật ngày 23/2/2021)

29/ Trường ĐH Công nghệ TP HCM- HUTECH (cập nhật ngày 9/12/2020)

30/ Trường ĐH Kinh tế- Tài chính TP HCM (UEF)- cập nhật ngày 11/12/2020

31/ Trường ĐH Văn Lang (cập nhật ngày 21/12/2020)

32/ Trường ĐH Gia Định (cập nhật ngày 24/12/2020

33/ Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng (cập nhật ngày 31/12/2020)

34/ Trường ĐH Hoa Sen (cập nhật ngày 7/1/2021)

35/ Trường ĐH Ngoại ngữ- tin học TP HCM (cập nhật ngày 1/5/2021)

Miền Bắc

1/ Trường ĐH Sư phạm- ĐH Thái Nguyên (cập nhật ngày 26/3/2021)

2/ Trường ĐH Khoa học- ĐH Thái Nguyên (cập nhật ngày 6/3/2021)

3/ Trường ĐH Nông lâm Thái Nguyên (cập nhật ngày 6/3/2021)

4/ Trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp- ĐH Thái Nguyên (cập nhật ngày 6/3/2021)

5/ Trường ĐH Kinh tế và quản trị kinh doanh- ĐH Thái Nguyên (cập nhật ngày 26/3/2021)

6/ Trường ĐH Công nghệ thông tin và truyền thông- ĐH Thái Nguyên (cập nhật ngày 26/3/2021)

7/ Trường ĐH Hàng hải Việt Nam (cập nhật ngày 9/4/2021)

8/ Trường ĐH Y dược- ĐH Thái Nguyên

9/ Trường ĐH Ngoại ngữ- ĐH Thái Nguyên

10/ Khoa Quốc tế- ĐH Thái Nguyên

11/ Trường ĐH Thái Bình (cập nhật ngày 27/3/2021)- tiếp tục cập nhật

12/ Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Nam Định (cập nhật ngày 27/2/2021)

13/ Trường ĐH Công nghiệp Quảng Ninh (cập nhật ngày 27/2/2021)

14/ Trường ĐH Hùng Vương- Phú Thọ (cập nhật ngày 27/2/2021)

Miền trung- Tây nguyên

1/ Trường ĐH Hồng Đức (cập nhật ngày 5/3/2021)

2/ Trường ĐH Vinh (cập nhật ngày 4/4/2021)

3/ Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vinh (cập nhật ngày 14/4/2021)

4/ Thông tin tuyển sinh các trường thành viên ĐH Đà Nẵng (cập nhật ngày 9/3/2021)

5/ Trường ĐH Bách khoa- ĐH Đà Nẵng (cập nhật ngày 15/3/2021)

6/ Trường ĐH Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt- Hàn (ĐH Đà Nẵng) cập nhật ngày 15/3/2021

7/ Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật- ĐH Đà Nẵng (cập nhật ngày 15/3/2021)

8/ Trường ĐH Sư phạm- ĐH Đà Nẵng (cập nhật ngày 15/3/2021)

9/ Khoa Y dược- ĐH Đà Nẵng (cập nhật ngày 20/3/2021)

10/ Trường ĐH Ngoại ngữ - Đà Nẵng (cập nhật ngày 4/5/2021)

11/ Đại học Huế - 13 trường thành viên (cập nhật ngày 24/2/2021)

12/ Trường ĐH Luật- ĐH Huế (cập nhật ngày 17/2/2021)

13/ Trường ĐH Y dược Huế (cập nhật ngày 27/4/2021)

14/ Trường ĐH Tây Nguyên (cập nhật ngày 26/2/2021)

15/ Trường ĐH Quy Nhơn (cập nhật ngày 24/2/2021)

16/ Trường ĐH Nha Trang (cập nhật ngày 23/12/2020)

17/ Trường ĐH Khánh Hoà (cập nhật ngày 23/3/2021)

18/ Trường ĐH Thái Bình Dương (cập nhật ngày 8/1/2021)

19/ Trường ĐH Đà Lạt (cập nhật ngày 5/3/2021)

20/ Trường ĐH Xây dựng miền Trung (cập nhật ngày 22/3/2021)

21/ Trường ĐH Phạm Văn Đồng (cập nhật ngày 31/3/2021)

Miền Nam

1/ Trường ĐH Bà Rịa- Vũng Tàu (cập nhật ngày 27/4/2021)

2/ Trường ĐH Y dược Cần Thơ (cập nhật ngày 27/4/2021)

3/ Trường ĐH Thủ Dầu Một (cập nhật ngày 1/3/2021)

4/ Trường ĐH Cần Thơ (cập nhật ngày 19/1/2021)

5/ Trường ĐH Kiên Giang (cập nhật ngày 20/1/2021)

6/ Trường ĐH Kinh tế- Kỹ thuật Bình Dương (cập nhật ngày 21/12/2020)

7/ Trường ĐH Bạc Liêu (cập nhật ngày 2/3/2021)

8/ Trường ĐH Nam Cần Thơ (cập nhật ngày 30/3/2021)

9/ Trường ĐH Công nghệ Miền Đông (cập nhật ngày 28/4/2021)

10/ Trường ĐH Tây Đô (cập nhật ngày 20/4/2021)

Minh Trang (TH)
Chia sẻ trên Zalo

Tin cùng danh mục

Xem thêm
icon-messenger
Chat ngay để nhận tư vấn
return to top