• Thứ Năm, 02 tháng 06, 2022
  • 10:00 GMT +7

Thông tin tuyển sinh năm 2022 của các trường ĐH

Giaoduc247.vn cập nhật thông tin tuyển sinh năm 2022 của các trường ĐH, học viện

Khối Trường Quân độicập nhật ngày 5/4

Khối Trường Công an - cập nhật ngày 5/4

I/ Tại Hà Nội

1. Đại học Bách khoa Hà Nội (cập nhật ngày 10/5/2022)

2. Trường ĐH Ngoại thương - cập nhật ngày 4/6/2022

3. Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia Hà Nội) - cập nhật ngày 3/7/2022

4. Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn (ĐH Quốc gia Hà Nội)- cập nhật ngày 30/6/2022

5. Trường ĐH Công nghệ (ĐH Quốc gia Hà Nội)cập nhật ngày 3/7/2022

6. Trường ĐH Ngoại ngữ (ĐH Quốc gia Hà Nội)cập nhật ngày 30/6/2022

7. Trường ĐH Y dược (ĐH Quốc gia Hà Nội)cập nhật ngày 3/7/2022

8. Trường ĐH Kinh tế (ĐH Quốc gia Hà Nội) - cập nhật ngày 3/7/2022

9. Trường ĐH Thủ Đô Hà Nội - cập nhật ngày 16/2/2022

10. Trường ĐH Hà Nội - cập nhật ngày 20/3/2022 (tiếp tục cập nhật)

11. Học viện Ngoại giao - cập nhật ngày 2/6/2022

12. Học viện Ngân hàng - cập nhật ngày 25/3/2022

13. Học viện Báo chí và tuyên truyền - cập nhật ngày 18/3/2022

14. Trường ĐH Kinh tế quốc dân (cập nhật ngày 5/1/2022)

15. Trường ĐH Sư phạm Hà Nộicập nhật ngày 1/4/2022

16. Trường ĐH Luật Hà Nội - cập nhật ngày 7/3/2022

17. Trường ĐH Thương mại - cập nhật ngày 3/3/2022 (tiếp tục cập nhật)

18. Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội - cập nhật ngày 9/5/2022

19. Trường ĐH Giao thông Vận tải - cập nhật ngày 26/3/2022

20. Trường ĐH Xây dựng Hà Nội - cập nhật ngày 17/3/2022

21. Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội - cập nhật ngày 2/6/2022

22. Trường ĐH Mở Hà Nội cập nhật ngày 16/3/2022

23. Trường ĐH FPT - cập nhật ngày 23/2/2022

24. Học viện Nông nghiệp Việt Nam - cập nhật ngày 1/3/2022

25. Trường ĐH Điện lực - cập nhật ngày 1/3/2022

26. Học viện Tài chính -  cập nhật ngày 1/4/2022

27. Trường ĐH Kiểm sát Hà Nội - cập nhật ngày 22/4/2022 

28. Trường ĐH Thuỷ Lợi - cập nhật ngày 24/4/2022

29. Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thôngcập nhật ngày 18/5/2022

II/ Tại TP HCM

1. Trường ĐH Y dược TP HCM - cập nhật ngày 24/6/2022

2. Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch - cập nhật ngày 26/4/2022

3. Trường ĐH Bách khoa (ĐHQG TP HCM) - cập nhật ngày 6/12/2021

4. Trường ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐHQG TP HCM) - cập nhật ngày 6/12/2021

5. Trường ĐH Công nghệ thông tin (ĐHQG TP HCM) cập nhật ngày 14/12/2021

6. Trường ĐH Kinh tế- Luật (ĐHQG TP HCM) cập nhật ngày 25/12/2021

7. Trường ĐH Quốc tế (ĐHQG TP HCM) cập nhật ngày 14/12/2021

8. Trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn (ĐHQG TP HCM) cập nhật ngày 27/12/2021

9. Trường ĐH Kinh tế TP HCM (cập nhật ngày 6/1/2022)

10. Trường ĐH Ngoại thương- Cơ sở TP HCM - cập nhật ngày 4/6/2022

11. Trường ĐH Tài chính- Marketing (cập nhật ngày 11/2/2022)

12. Trường ĐH Ngân hàng TP HCM (cập nhật ngày 24/1/2022)

13. Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP HCM (cập nhật ngày 16/12/2021)

14. Trường ĐH Công nghiệp TP HCM (cập nhật ngày 3/12/2021)

15. Trường ĐH Giao thông vận tải TP HCMcập nhật ngày 4/7/2022

16. Trường ĐH Mở TP HCM- cập nhật ngày 18/2/2022

17. Trường ĐH Công nghiệp thực phẩm TP HCM- HUFI (cập nhật ngày 8/12/2021)

18. Học viện Hàng không Việt Nam - cập nhật ngày 25/4/2022

19. Trường ĐH Nông lâm TP HCM (cập nhật ngày 22/12/2021)

20. Trường ĐH Tôn Đức Thắngcập nhật ngày 25/3/2022

21. Trường ĐH Luật TP HCM (cập nhât ngày 19/12/2021)

22. Trường ĐH Sư phạm TP HCMcập nhật ngày 11/7/2022

23. Trường ĐH Sài Gòn - cập nhật ngày 3/4/2022

24. Trường ĐH Gia Định (cập nhật ngày 2/12/2021)

25. Trường ĐH Kinh tế- Tài chính TP HCM (UEF) cập nhật ngày 7/12/2021

26. Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng (cập nhật ngày 7/12/2021)

27. Trường ĐH Công nghệ TP HCM (HUTECH) cập nhật ngày 7/12/2021

28. Trường ĐH Quản lý và Công nghệ TP HCM (UMT) (cập nhật ngày 11/2/2022)

29. Trường ĐH FPT - cập nhật ngày 23/2/2022

30. Trường ĐH Văn Lang - cập nhật ngày 2/3/2022

31. Trường ĐH Ngoại ngữ- Tin học TP HCM - cập nhật ngày 23/2/2022

III/ Miền Bắc

1. Trường ĐH Y dược Thái Bình - cập nhật ngày 11/4/2022

2. Trường ĐH Thái Bình - cập nhật ngày 11/4/2022

3. Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2 - cập nhật ngày 3/4/2022

4. Trường ĐH Sư phạm (ĐH Thái Nguyên)cập nhật ngày 15/3/2022

5. Trường ĐH Khoa học (ĐH Thái Nguyên) - cập nhật ngày 15/3/2022

6. Trường ĐH Nông lâm Thái Nguyên (ĐH Thái Nguyên) - cập nhật ngày 15/3/2022

7. Trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp (ĐH Thái Nguyên) - cập nhật ngày 9/3/2022 

8. Trường ĐH Kinh tế và quản trị kinh doanh (ĐH Thái Nguyên) - cập nhật ngày 27/3/2022

9. Trường ĐH Công nghệ thông tin và truyền thông (ĐH Thái Nguyên)cập nhật ngày 15/3/2022

IV. Miền Trung- Tây nguyên

1. Trường ĐH Hồng Đức - cập nhật ngày 13/4/2022

2. Trường ĐH Bách khoa (ĐH Đà Nẵng)- cập nhật ngày 11/2/2022 (tiếp tục cập nhật)

3. Trường ĐH Kinh tế (ĐH Đà Nẵng)- cập nhật ngày 11/2/2022

4. Trường ĐH Sư phạm (ĐH Đà Nẵng)- cập nhật ngày 11/2/2022

5. Trường ĐH Ngoại ngữ (ĐH Đà Nẵng) - cập nhật ngày 14/2/2022

6. Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật (ĐH Đà Nẵng) - cập nhật ngày 15/2/2022

Trường ĐH Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt - Hàn (ĐH Đà Nẵng) - cập nhật ngày 15/2/2022

8. Khoa Y dược (ĐH Đà Nẵng)- cập nhật ngày 16/2/2022

9. Trường ĐH Khoa học (ĐH Huế)- cập nhật ngày 17/2/2022

10. Trường ĐH Kinh tế (ĐH Huế) - cập nhật ngày 21/2/2022

11. Trường ĐH Luật (ĐH Huế) - cập nhật ngày 21/2/2022

12. Trường ĐH Ngoại ngữ (ĐH Huế) - cập nhật ngày 22/2/2022

13. Trường ĐH Nông Lâm (ĐH Huế) - cập nhật ngày 22/2/2022

14. Trường ĐH Quy Nhơn - cập nhật ngày 17/2/2022

15. Trường ĐH Nha Trang (cập nhật ngày 14/1/2022)

16. Trường ĐH Thái Bình Dương (cập nhật ngày 14/1/2022)

17. Trường ĐH FPT - cập nhật ngày 23/2/2022

V. Miền Nam

1. Trường ĐH Cần Thơ- cập nhật ngày 29/3/2022

3. Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Longcập nhật ngày 29/3/2022

7. Trường ĐH FPT - cập nhật ngày 23/2/2022

Minh Nhật (tổng hợp)

Tin cùng danh mục

Xem thêm
icon-messenger
Chat ngay để nhận tư vấn
return to top